คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2566 หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ทักษะในการเป็น หัวหน้างาน ประกอบด้วย ทักษะการมอบหมายงาน การติดตามงาน และการสื่อสาร ได้รับการฝึกฝนการใช้ทักษะในการมอบหมาย งาน การติดตามงาน และการสื่อสารในการบริหารงาน การสอนงานด้วยหลักการระดับสากล

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 3500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด